Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“.

Канцеларија за људска и мањинска права расписује Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији“.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

  1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према појединим осетљивим друштвеним групама и према појединцима из тих група, нарочито имајући у виду децу и младе у ризику од социјалног искључивања, жене, особе са инвалидитетом, старије особе, ЛГБТИ особе, избеглице и интерно расељена лица;
  2. Развој и подстицање образовања и друштвене свести о значају толеранције и поштовања различитостиу циљу смањења општег нивоа дискриминације;
  3. Унапређење праћења препорука механизама Уједињених нација за људска права у циљу побољшања положаја посебно осетљивих друштвених група.

Предлоге пројеката доставити поштом или лично на адресу: Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла Пупина број 2, 11070 Нови Београд, најкасније до 27. 02. 2017. године.  На коверти испод адресе обавезно написати „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА „СПРОВОЂЕЊЕ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПОЛИТИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ– НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕˮ.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 08. 02. 2017. ДО 27. 02. 2017. ГОДИНЕ

 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројекта

Образац предлога пројекта

Образац табеларног приказа буџета ( на иницијативу организација, откључана су тражена поља у табеларном приказу буџета пројекта)

Образац наративног приказа буџета

Изјава о партнерству

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (објављено 17.03.2017.)

Одлука о прихватању ранг листе и финансирању изабраних пројеката (објављено 27. 03. 2017.)

Образац за завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Образац за наративни извештај о реализацији пројекта

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
27. Мар 2017.