Акциони план за остваривање права националних мањина

Усвајањем Акционог плана за преговарачко поглавље 23 (у даљем тексту: АП ПГ 23) Република Србија је поставила стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области основних људских и мањинских права и слобода. АП ПГ 23 идентификује потребу за унапређењем положаја националних мањина и предвиђа израду посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина (у даљем тексту: Акциони план).

Основни оквир за израду Акционог плана представљају Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савета Европе, Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, као и Извештај Експертске мисије Европске комисије за националне мањине Акциони план представља средњорочни стратешки документ који садржи стратешке циљеве постављене у складу са препорукама  Саветодавног комитета Оквирне конвенције Савета Европе, а чија реализација је неопходна за отклањање уочених недостатака у спровођењу права и слобода националних мањина.

У циљу израде Акционог плана формирана je мултиресорна радна група састављена од релевантних државних и покрајинских органа, представника националних савета националних мањина и представника Савета Европе и организацијацивилног друштва. Акциони план је развијан кроз широк инклузиван процес у циљу обезбеђивања максималног могућег ниво консензуса свих актера и пружања могућности националним мањинама да преко својих представника обезбеде највећи степен учешћа у обликовању овог кључног документа за остваривање права националних мањина. У циљу остваривања транспарентности рада радне групе сви састанци су били отворени за представнике амбасада и међународних организација.

Акциони план садржи прецизно исказане носиоце активности на чији терет су опредељена средства као и прецизиран извор финансијских средстава. Акциони план садржи исказане процене вредности активности исказане у складу са Стандардном методологијом исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана.

Буџетска средства исказана у тексту Акционог плана у еврима, сматрају се њиховим износима у динарској противредности. Средства за реализацију активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединица локалних самоуправа, донаторских средстава, IPA претприступних фондова и билатералних донација.

Акциони план за спровођење права националних мањина

 

Povezani dokumenti: 
Povezane vesti: 
18 Апр 2019 20:12

Београд, 18. април 2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић представила је данас Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина.

18 Апр 2019 07:29

Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић обратиће се на скупу поводом представљања Десетог извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина у четвртак, 18. априла 2019.

18 Мар 2019 19:49

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић отвориће скуп поводом представљања Анализе извештаја о примени Акционог плана за остваривање права националних мањина која садржи и препоруке за будућа побољшања у складу са стандардима Савета Европе

18 Дец 2018 16:30

Београд, 18. децембар 2018. године – Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић представила је данас Девети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина.