Акциони план за остваривање права националних мањина

Усвајањем Акционог плана за преговарачко поглавље 23 (у даљем тексту: АП ПГ 23) Република Србија је поставила стратешко опредељење унапређења институционалног и законодавног оквира у области основних људских и мањинских права и слобода. АП ПГ 23 идентификује потребу за унапређењем положаја националних мањина и предвиђа израду посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина (у даљем тексту: Акциони план).

Основни оквир за израду Акционог плана представљају Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савета Европе, Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, као и Извештај Експертске мисије Европске комисије за националне мањине Акциони план представља средњорочни стратешки документ који садржи стратешке циљеве постављене у складу са препорукама  Саветодавног комитета Оквирне конвенције Савета Европе, а чија реализација је неопходна за отклањање уочених недостатака у спровођењу права и слобода националних мањина.

У циљу израде Акционог плана формирана je мултиресорна радна група састављена од релевантних државних и покрајинских органа, представника националних савета националних мањина и представника Савета Европе и организацијацивилног друштва. Акциони план је развијан кроз широк инклузиван процес у циљу обезбеђивања максималног могућег ниво консензуса свих актера и пружања могућности националним мањинама да преко својих представника обезбеде највећи степен учешћа у обликовању овог кључног документа за остваривање права националних мањина. У циљу остваривања транспарентности рада радне групе сви састанци су били отворени за представнике амбасада и међународних организација.

Акциони план садржи прецизно исказане носиоце активности на чији терет су опредељена средства као и прецизиран извор финансијских средстава. Акциони план садржи исказане процене вредности активности исказане у складу са Стандардном методологијом исказивања јединичних трошкова за оквирну процену финансијских средстава по активностима из Акционог плана.

Буџетска средства исказана у тексту Акционог плана у еврима, сматрају се њиховим износима у динарској противредности. Средства за реализацију активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета јединица локалних самоуправа, донаторских средстава, IPA претприступних фондова и билатералних донација.

Акциони план за остваривање права националних мањина

Анализа Акционог плана за остваривање права националних мањина

Analysis of reports on the implementation of the Action plan for exercising of the rights of national minorities

 

Povezani dokumenti: 
Povezane vesti: 
4 Ауг 2019 11:37

Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић обратиће се на скупу поводом представљања Једанаестог извештаја о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина у понедељак, 5. августа 2019.

18 Апр 2019 20:12

Београд, 18. април 2019. године - Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић представила је данас Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина.