Извештаји о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

 

Први извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

 

Акциони план за спровођење права националних мањина

Извештај број 1-2-2016

Report 1-2-2016

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана

Statistical report on Action Plan's Implementation 1-2-2016

 

Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и административно-техничку подршку раду Савета за националне мањине који је у обавези да прати реализацију активности из Акционог плана за остваривање права националних мањина. Представљање првог Извештаја о активностима које су предвиђене АП за крај 2015. године и I и II квартал 2016. године се одржало у новембру 2016. године. У циљу доступности овог значајног документа у сарадњи са преводилачком агенцијом Академија Оксфод – Агент,  извештај је  преведен на 11 језика националних мањина, који су поред српског језика у службеној употреби у Републици Србији и то: албански, босански, бугарски, мађарски, македонски, румунски, русински, словачки, хрватски, црногорски и чешки језик.

Пројекат је подржала Фондација за отворено друштво, Србија.
 

Извештај на хрватском језику

Извештај на албанском језику

Извештај на чешком језику

Извештај на словачком језику

Извештај на бугарском језику

Извештај на мађарском језику

Извештај на македонском језику

Извештај на румунском језику

Извештај на русинском језику

Извештај на црногорском језику

Извештај на босанском језику

 

Други извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина
 

Акциони план са семафором 3-4-2016.

Извештај број 3-4-2016.

Report 3-4-2016.

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 3-4-2016.

Statistical report on Action Plan's implementation 3-4-2016.

 

Трећи извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 1-2017

Извештај број 1-2017

Report 1-2017

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 1-2017

Statistical report on Action plan's implementation 1-2017

 

Четврти извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 2-2017

Извештај број 2-2017

Report 2-2017

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 2-2017

Statistical report on Action plan's implementation 2-2017

Преглед коментара и одговора на IV извештај о спровођењу АП за мањине

Overview of comments and responses on the Fourth Report

 

Пети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором 3-2017

Извештај број 3-2017

Report 3-2017

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 3-2017

Statistical report on Action plan's implementation 3-2017

 

Шести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором 4-2017

Извештај број 4-2017

Report 4-2017

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 4-2017

Statistical report on Action plan's implementation 4-2017

Преглед коментара и одговора на VI извештај

Overview of Comments and Responses on the Sixth report

 

Седми извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 1-2018

Извештај број 1-2018

Report number 1-2018

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 1-2018

Statistical Report on Action plan's implementation No. 1-2018

Преглед коментара и одговора на VII извештај о спровођењу АП за мањине

Overview of Comments and Responses on the Seventh report

 

Осми извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 2-2018

Извештај број 2-2018

Report number 2-2018

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 2-2018

Statistical Report on Action plan's implementation No. 2-2018

 

Девети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 3-2018

Извештај број 3-2018

Report number 3-2018

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 3-2018

Statistical Report on AP's implementation No. 3-2018

 

Анализа извештаја о примени Акционог плана за остваривање права националних мањина

Канцеларија за људска и мањинска права је у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду у оквиру пројекта „Јачање заштите националних мањина у Србији“ организовала 19. марта 2019. године представљање резултата који се односе на спровођење Акционог плана за остваривање права националних мањина.

У оквиру овог пројекта израђена је Анализа извештаја о примени Акционог плана за остваривање права националних мањина, која садржи и препоруке за будућа побољшања у складу са стандардима Савета Европе и Европске уније. Анализу су израдили експерти ангажовани од стране Савета Европе, на основу периодичних извештаја о спровођењу Акционог плана и на основу разговора са лицима задуженим за припрему извештаја у појединим органима и телима, имајући у виду европске стандарде у овој области, а пре свега одредбе Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Савета Европе.

Анализа извештаја о примени Акционог плана за остваривање права националних мањина

Analysis of reports on the implementation of the Action plan for exercising of the rights of national minorities

 

Десети извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 4-2018

Извештај 4-2018

Report 4-2018

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 4-2018

Statistical report on Action plan's implementation No. 4-2018

Преглед коментара и одговора на X извештај о спровођењу АП за мањине

Overwiew of Comments and Responses on the Tenth report

 

Једанаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 1-2019

Извештај 1-2019

Report 1-2019

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 1-2019

Statistical Report on Action plan's implementation No. 1-2019

Преглед коментара и одговора на XI извештај о спровођењу АП за мањине

Review of Comments on the XI report (Informal translation)

 

Дванаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором 2-2019

Извештај 2-2019

Report 2-2019 (Informal translation)

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 2-2019
 

Тринаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором 3-2019

Извештај 3-2019

Report 3-2019

Статистички извештај о спровођењу Акционог плана број 3-2019
 

Четрнаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Акциони план са семафором број 4-2019

Извештај 4-2019

Report 4-2019

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
09. Сеп 2020.