Стратегија Савета Европе о правима детета за период 2016-2021. године

Стратегија Савета Европе о правима детета за период 2016-2021 је усвојена  од стране Комитета министара Савета Европе 2. марта 2016. године, а званично је у примени од Конференције на високом нивоу која је одржана у Софији, Бугарска, 5-6. априла 2016. године. Стратегија је резултат опсежних консултација са државама чланицама, цивилним друштвом, заштитницима деце, другим међународним организацијама и децом.

У Стратегији су утврђена достигнућа Савета Европе на којима се даље гради; главни изазови у погледу права детета; пет приоритетних области и мера за превазилажење тих изазова (једнаке могућности, партиципација, живот без насиља, правосуђе по мери детета, права детета у дигиталном окружењу); методе рада за остваривање циљева Стратегије. 

 

Стратегија Савета Европе о правима детета за период 2016 - 2021. године

Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
28. Мар 2017.