Јавна набавка мале вредности: Услуга организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2017. години

Јавна набавка: Услуга организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2017. години, по партијама (број  У-1/2017)

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка (објављено 9.5.2017.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
09. Maj 2017.