Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Министарством спољних послова и Министарством правде, упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација.

УН Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера, усвојена и отворена за потписивање, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине УН бр. 39/46 од 10. децембра 1984. године, а ступила је на снагу 26. јуна 1987. године. Наша земља је Конвенцију ратификовала 1991. године. Одредбама те Конвенције утврђена су индивидуална и колективна права, одређене мере за надзор над њиховим поштовањем и основан Комитет против тортуре Уједињених Нација, као тело независних експерата држава уговорница које прати остваривање права предвиђених Конвенцијом и настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза.

У складу са чланом 17. УН Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака, чланови Комитета, требало би да имају висок морални ауторитет и признату стручност и искуство у области људских права, посебно у областима повезаним са питањима које покрива Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака. Функцију треба да обављају у личном својству, да буду независни и непристрасни. Поред наведених критеријума, чланови треба да буду доступни Комитету ради ефикасног обављања својих дужности, да добро познају најмање један Радни језик Комитета (енглески, француски или шпански), а пожељно је познавање још једног од званичног језика Уједињених нација. Потребно је да кандидати имају држављанство Републике Србије.

Рок за подношење пријава је од 18. маја до 30. маја 2017. године.

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

са напоменом: „Пријава за кандидатуру за чланство за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација - не отварати“

Текст јавног позива

Одлука о упућивању јавног позива независним експертима

Ранг листа кандидата (објављено 7.6.2017.)

Одлука о избору кандидата (објављено 13.6.2017.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
13. Јун 2017.