Јавна набавка услуга организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2017. години, по партијама - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК број У-5/2017

Јавна набавка: Ууслуга организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2017. години, по партијама - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, број  У-5/2017

Позив за подношење понуда - поновљени поступак

Конкурсна документација - поновљени поступак

Одлука о додели уговора (23.6.2017.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
23. Јун 2017.