Четврти периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у РС

Влада Републике Србије, на седници одржаној 31. октобра 2017. године, усвојила је четврти периодични Извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима који се односи на период 2013 – 2015. година.

Извештај је достављен и генералном секретару Савета Европе.

 

Четврти периодични извештај

Fourth Periodical Report

 

Комитет експерата је 22. марта 2018. године усвојио Четврти извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији, који је представљен Комитету министара Савета Европе заједно са Коментарима Републике Србије о Четвртом извештају Комитета експерата, на основу којих је Комитет министара Савета Европе усвојио Препоруку CM/RecChL(2019)2 о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији 4. априла 2019. године.

Четврти извештај Комитета експерата о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима у Србији

 Fourth report of the Committee of Experts in respect of Serbia https://bit.ly/2JAuE23

Препорука КМСЕ о примени Европске повеље у Србији

Recommendation CM/RecChL(2019)2 of the Committee of Ministers to member States on the application of the European Charter

 

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: