Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2018. годину“

Канцеларија за људска и мањинска права расписује Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији у оквиру програма „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2018. годину“.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви:

1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према појединим осетљивим друштвеним групама и према појединцима из тих група, нарочито имајући у виду децу и младе у ризику од социјалног искључивања, жене, особе са инвалидитетом, старије особе, ЛГБТИ особе, избеглице и интерно расељена лица;

2. Развој и подстицање образовања и друштвене свести о значају толеранције и поштовања различитости  у циљу смањења општег нивоа дискриминације;

3. Унапређење праћења препорука механизама Уједињених нација за људска права у циљу побољшања положаја посебно осетљивих друштвених група.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 22.01.2018. ДО 07.02.2018. ГОДИНЕ  

 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројекта

Образац предлога пројекта

Образац табеларног приказа буџета предлога пројекта

Образац наративног приказа буџета предлога пројекта

Образац изјаве о партнерству

Образац изјаве о другим изворима финансирања

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (9.03.2018.)

Одлука о избору програма који се финансирају из буџета Републике Србије ( 21.03.2018.)

Обавештење о поштовању члана 18. Закона на доходак грађана
 

Обрасци:

Образац завршног финансијског извештаја о реализацији пројекта

Образац наративног извештаја о реализацији пројекта

Обавештење

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
15. Јун 2018.