Јавна набавка мале вредности - услуге организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2018. години, по партијама ( ЈН У-1/2018 )

Јавна набавка мале вредности - услуге организовања и спровођења прослава ради обележавања међународних празника из области људских и мањинских права у 2018. години, по партијама (ЈН У-1/2018)

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (4.5.2018.)

Обавештење о закљученом уговору(10.05.2018.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
10. Maj 2018.