Четврти периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Четврти периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

У складу са чланом 25 Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, државе чланице су обавезане да подносе генералном секретару Савета Европе пуну информацију о законодавним и другим мерама предузетим у циљу остваривања принципа утврђених у Оквирној конвенцији, као и периодично све информације од важности за њено спровођење.
Влада Републике Србије усвојила је
14. септембра 2018. године Четврти периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, који је достављен генералном секретару Савета Европе 18. септембра 2018. године.
 

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: