Јавни конкурс „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2019. годину“ за програме у области унапређења и заштите положаја осетљивих друштвених група, односно унапређења основних принципа људских права у Републици Србији

Канцеларија за људска и мањинска права расписује Јавни конкурс „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2019. годину“ за програме у области унапређења и заштите положаја осетљивих друштвених група, односно унапређења основних принципа људских права у Републици Србији.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије. Реализацијом програма треба да буду остварени следећи циљеви:

1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према осетљивим друштвеним групама;

2. Развој и подстицање образовања и друштвене свести о значају толеранције и поштовања различитости  у циљу смањења општег нивоа дискриминације;

3. Унапређење праћења препорука механизама Уједињених нација за људска права у циљу побољшања положаја посебно осетљивих друштвених група.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 01.02.2019. ДО 18.02.2019. ГОДИНЕ  

 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога програма

Образац предлога програма

Образац табеларног приказа буџета предлога програма

Образац наративног приказа буџета предлога програма

Образац изјаве о партнерству

Образац изјаве о другим изворима финансирања

 

Корисник програма дужан је да пре склапања уговора Канцеларији за људска и мањинска права достави:

Листа прихваћених и одбијених предлога програма ( 18.3.2019.)

Одлука о избору програма (02.04.2019.)

Обрасци:

Завршни финансијски извештај програма

Наративни извештај о реализацији програма

Обавештење организацијама цивилног друштва

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
23. Јул 2019.