Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србијиˮ

Канцеларија за људска и мањинска права расписује Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србијиˮ за 2019. годину. Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог програма подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Реализацијом програма, у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године и Оперативним закључцима са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2017. – 2019. године, треба да буду остварени следећи циљеви:

  1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације, посебно вишеструко дискриминисаних Рома и Ромкиња;
  2. Унапређивање положаја Рома и Ромкиња кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту;
  3. Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма.
     

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 15.03.2019. ДО 01.04.2019. ГОДИНЕ  

Текст Јавног конкурса

Смернице за подносиоце предлога програма

Образац предлога програма

Образац табеларног приказа буџета предлога програма

Образац наративног приказа буџета предлога програма

Образац изјаве о партнерству

Образац изјаве о другим изворима финансирања

 

Корисник програма дужан је да пре склапања уговора Канцеларији достави:

Образац изјаве да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена;

Образац изјаве о непостојању сукоба интереса;

  • Интерни акт о антикорупцијској политици и
  • Уговор са овлашћеним ревизором

Листа прихваћених и одбијених предлога програма (30.04.2019.)

Одлука о избору програма (20.05.2019.)

Обрасци:

Завршни финансијски извештај о реализацији програма

Наративни извештај о реализацији програма

Обавештење организацијама цивилног друштва

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
06. Сеп 2019.