Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србијиˮ

Канцеларија за људска и мањинска права расписује Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србијиˮ за 2019. годину. Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог програма подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Реализацијом програма, у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године и Оперативним закључцима са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2017. – 2019. године, треба да буду остварени следећи циљеви:

  1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације, посебно вишеструко дискриминисаних Рома и Ромкиња;
  2. Унапређивање положаја Рома и Ромкиња кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту;
  3. Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма.
     

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
30. Апр 2019.