Јавна набавка услуга, у циљу организовања и обележавањa међународних празника из области људских права и промоција права националних мањина у 2019. години, по партијама број У-1/2019

Јавна набавка услуга, у циљу организовања и обележавањa међународних празника из области људских права и промоција права националних мањина у 2019. години, по партијама број У-1/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (7.05.2019.)

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
07. Maj 2019.