Интерни конкурс за попуњавање положаја

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4. ст. 1. и 2., а у вези са чл. 5. ст. 1. и 4., чл. 6. и 7. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj:

Канцеларија за људска и мањинска права, Београд

Положај који се попуњава:

Директор Канцеларије за људска и мањинска права - положај у другој групи

Интерни конкурс

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
30. Сеп 2019.