Мапа пута за ефикасну равноправност

Главни документ: 
Конвенције

Усвојена Мапа пута за ефикасну равноправност која садржи приоритете у будућем раду Европске комисије против расизма и нетолеранције, као и препоруке државама чланицама.

ЕКРИ Мапа пута за ефикасну равноправност

ECRI Roadmap to effective equality

Тип:

Сектор:

Област:

Датум ажурирања: 
09. Окт 2019.