Обавештења о закљученим појединачним уговорима закљученим на основу Оквирних споразума

Обавештења о закљученим појединачним уговорима закљученим на основу Оквирних споразума које је спровела Управа за заједничке послове републичких органа. 

Обавештење о закљученом уговору за партију 14 - тип 3

Обавештење за партију 13 - тип 2

Обавештење за уговор за евро дизел

Тип:

Датум ажурирања: 
08. Окт 2019.