Јавна набавка мале вредности (бр. ЈН Д-6/2019) за јавну набавку добара, рачунарска опреме за потребе Канцеларје за људска и мањинска права

Јавна набавка мале вредности (бр. ЈН Д-6/2019) за јавну набавку добара, рачунарска опреме за потребе Канцеларје за људска и мањинска права

Позив за подношење понуда - набавка рачунара (31.10.2019.)

Конкурсна документација - набавка рачунара (31.10.2019.)

Измена конкурсне документације (4.11.2019.)

Одлука о додели уговора (20.11.2019.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
20. нов 2019.