Јавна набавка мале вредности (бр. ЈН Д-6/2019) за јавну набавку добара, рачунарска опреме за потребе Канцеларје за људска и мањинска права

Јавна набавка мале вредности (бр. ЈН Д-6/2019) за јавну набавку добара, рачунарска опреме за потребе Канцеларје за људска и мањинска права

Позив за подношење понуда - набавка рачунара (31.10.2019.)

Конкурсна документација - набавка рачунара (31.10.2019.)

Измена конкурсне документације (4.11.2019.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
04. Нов 2019.