Јавни конкурс „Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2020. годину“ за програме у области унапређења и заштите положаја осетљивих друштвених група, односно унапређења основних принципа људских права у Републици Србији

Канцеларија за људска и мањинска права расписује Јавни конкурс "Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији за 2020. годину“ за програме у области унапређења и заштите положаја осетљивих друштвених група, односно унапређења основних принципа људских права у Републици Србији.

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије. Реализацијом програма треба да буду остварени следећи циљеви:

  1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према осетљивим друштвеним групама;
  2. Развој и подстицање образовања и друштвене свести о значају толеранције и поштовања различитостиу циљу смањења општег нивоа дискриминације у друштву;
  3. Унапређење праћења препорука механизама Уједињених нација за људска права у циљу побољшања положаја посебно осетљивих друштвених група;
  4. Унапређење и заштита људских права у контексту обележавања међународних празника и дана које су установиле Уједињене нације.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 4.02.2020. ДО 20.02.2020. ГОДИНЕ  

Текст јавног конкурса

Смернице за подносиоце предлога програма

Образац предлога програма

Образац табеларног приказа буџета предлога програма

Образац наративног приказа буџета предлога програма

Образац изјаве о партнерству

Образац изјаве о другим изворима финансирања

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма (5. мај 2020.)

Одлука о избору програма (18.5.2020.)
 

Корисник програма дужан је да пре склапања уговора Канцеларији за људска и мањинска права достави:

Образац изјаве о одсуству сукоба интереса - Образац изјаве 3

Образац изјаве да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена - Образац изјаве 4

  • интерни акт о антикорупцијској политици и
  • уговор са овлашћеним ревизором
     

Обрасци за извештавање:

Завршни финансијски извештај програма

Наративни извештај о реализацији програма

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
18. Maj 2020.