Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2020. годинуˮ

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије расписује Јавни конкурс „Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2020. годинуˮ. Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог програма подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Реализацијом програма, у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године,треба да буду остварени следећи циљеви:

  1. Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације, посебно вишеструко дискриминисаних Рома и Ромкиња;
  2. Унапређивање положаја Рома и Ромкиња кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту, посебно имајући у виду проглашену пандемију заразне болести COVID-19, а у циљу сузбијања спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести
  3. Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 27.05.2020. ДО 12.06.2020. ГОДИНЕ  

Текст јавног конкурса

Смернице за подносиоце предлога програма

Образац предлога програма

Образац табеларног приказа буџета предлога програма

Образац наративног приказа буџета предлога програма

Образац изјаве о партнерству

Образац изјаве о другим изворима финансирања

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма ( 15. јул 2020.)

Одлука о избору програма (29.7.2020.)
 

Корисник програма дужан је да пре склапања уговора Канцеларији за људска и мањинска права достави:

Образац изјаве о одсуству сукоба интереса - Образац број 3

Образац изјаве да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена - Образац изјаве 4

  • интерни акт о антикорупцијској политици и
  • уговор са овлашћеним ревизором
     

Обрасци за извештавање:

Завршни финансијски извештај програма

Наративни извештај о реализацији програма

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
29. Јул 2020.