Јавна набавка услуге обезбеђења хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе Канцеларије за људска и мањинска права ( ЈН У- 3/2020)

Јавна набавка услуге обезбеђења хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе Канцеларије за људска и мањинска права ( ЈН У- 3/2020) 

Позив за подношење понуда - хотелски смештај (1.7.2020.)

Конкурсна документација - хотелски смештај (1.7.2020.) 

Понуду доставити на адресу: Канцеларија за људска и мањинска права, Ул. Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  услуга обезбеђења хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе Канцеларије за људска и мањинска права,  ЈН бр.У-3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 09.07.2020. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА

Одлука о додели уговора - хотелски смештај (23.7.2020.)

Обавештење о закљученом уговору - хотелски смештај (18.8.2020.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
18. Ауг 2020.