ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Канцеларији за људска и мањинска права

Орган у коме се попуњава радно место:

Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла Пупина бр.2, Нови Београд

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече 26. августа 2020. године и истиче 2. септембра 2020. године.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Датум оглашавања: 25. август 2020. године
 

Текст огласа интерног конкурса

Образац пријаве за интерни конкурс

Информације о материјалима за припрему кандидата

Списак кандидата

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
11. Сеп 2020.