Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима

Влада Републике Србије, на седници одржаној 17. јануара 2020. године, усвојила је Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима који се односи на период 2016 – 2018. година.

Извештај је достављен и генералном секретару Савета Европе.

Пети периодични извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима

Fifth Periodic Report on the Implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: