Директор

Сузана Пауновић - основне студије завршила на Правном факултету у Београду. Правосудни испит положила је 2000. године. Докторирала 2012. године. У области социјалне заштите радила од 1995. године, а у министарству рада и социјалне политике од 1997. године.

У министарству рада и социјалне политике руководила је организационим јединицама које обављају послове у области породично-правне заштите (усвојење, хранитељство), као и социјалне заштите (инспекцијски надзор у области социјалне заштите). Од 2001. године и актуелно активно учествовала у осмишљавању и спровођењу реформи система социјалне заштите. Од 2009 до 2012. године била на месту помоћника министра рада и социјане политике.  У то време, након 20 година примене старог, донет је нови Закон о социјалној заштити. Јавна расправа која је одржана поводом овог законског текста представља пример добре праксе за државну управу, и тај начин јавне дебате о законском тексту насао је сироку примену. Током 2011. године постављени су и темељи малих домских заједница, као новог вида збрињавања деце, отворени су нови центри за породични смештај у Србији, постављени темељи Коморе социјалне заштите, основана Служба за заштиту од трговине људима, подржане бројне услуге социјане заштите у локланим заједницама итд.

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије 2012. године доделило јој прву Републичку награду за допринос социјалној заштити Србије.

Сузана Пауновић је учествовала, као излагач, на бројним националним и међународним скуповима, као и раду бројних радних група за израду различитих прописа у области социјалне заштите, заштите права детета и посебно осетљивих група. Предавач на бројним семинарима стручног усавршавања запослених у социјалној заштити. Рођена је 1969. године у Ужицу.