Контакт

Адреса: 
Канцеларија за људска и мањинска права
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд

Кабинет директора
Телефон: 011/311-45-28; Факс: 011/311-39-29
e-mail:   kabinet@ljudskaprava.gov.rs

Сектор за националне мањине
Телефон: 011/214-29-74; Факс: 011/313-38-99

Сектор за опште послове, међународну сарадњу и пројекте
Телефон: 011/311-25-10

Сектор за унапређење и заштиту људских права
Телефон: 011/311-24-05


Сарадња са медијима
e-mail: press@ljudskaprava.gov.rs