Прес

3 Сеп 2013 10:36

Канцеларија за људска и мањинска права је 2. септембра 2013. године упутила честитку поводом почетка нове школске године ученицима који користе неки од видова образовања на матерњем језику преко националних савета албанске, бошњачке, бугарске, буње

3 Сеп 2013 09:08

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена ("Службени лист СФРЈ -Међународни уговори", бр. 11/81) усвојена је на Генералној скупштини УН 18. децембра 1979. године, а ступила је на снагу 3. септембра 1981. године. Конвенција је међунар

3 Сеп 2013 08:48

ЗАВРШЕНО ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ И УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РАДУ УПРАВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ

У оквиру свог делокруга, Канцеларија за људска и мањинска права, између осталог, прати положа

3 Сеп 2013 08:00

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић оценила је да је у неким областима Србија обезбедила виши степен заштите људских и мањинских права од појединих чланица ЕУ.
"Оцене су позитивне. У извештајима се истиче да Србија св

2 Сеп 2013 13:21

Високи комесар УН за људска права,N. Pillay је на позив Владе Републике Србије боравила у првој званичној посети нашој земљи од 17-18. јуна 2013. године и том приликом посетила Канцеларију за људска и мњинска права

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕЉУДСКА П

28 Ауг 2013 09:27

У неким областима Србија је обезбедила виши степен заштите људских и мањинских права од појединих чланица ЕУ. То у разговору за „Новости“ тврди Сузана Пауновић, директор Канцеларије за људска и мањинска права. Она каже да ће обавеза наше земље у пр

27 Ауг 2013 13:23

Министарство правде и државне управе полазећи од члана 40. став 1. тачка 1. Закона о националним саветима националних мањина донело је 17. јула 2013. године Решење о распуштању Националног савета буњевачке националне мањине. Рад Националног савета

Pages