Интервјуи

6 Феб 2017 19:22

Србија је у претходном периоду предано радила на унапређењу положаја и права деце. У поређењу са 2001. годином однос деце у хранитељским породицама и институцијама знатно је промењен у корист хранитељства, тако да је 90 одсто деце без родитељског старања данас смештено у хранитељске породице,

4 Ауг 2016 00:00

„Увек ћете чути да је за насиље крив лош закон, да је лош систем, да држава није реаговала итд. Не слажем се са тим приступом. Жртве насиља се за помоћ обраћају службеницима који чине систем и сваки њихов пропуст у раду мора бити санкционисан. Усвојене законе, потписане протоколе о сарадњи, у праксу спроводе људи. И најсавршенији закон сам по себи не може помоћи уколико се не примењује“

20 Јул 2016 02:31

Стопа смртности ромске деце смањена је за 50% у односу на 2006. годину (2006. године је била 26%, а за 2014. годину износи 13%).

11 Мар 2016 00:00

Седам деценија после права на глас, жене у Србији су приморане да се боре за многа елементарна права и једнакост. Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић каже да је та 1946.