Пауновић за Политику: И деца ће имати свог омбудсмана

При Канцеларији заштитника грађана већ десет година постоји oмбудсман за дечја права, али је жеља Владе Србије да орган додатно контролише органе јавне управе у области остваривања права детета

Србија је у претходном периоду предано радила на унапређењу положаја и права деце. У поређењу са 2001. годином однос деце у хранитељским породицама и институцијама знатно је промењен у корист хранитељства, тако да је 90 одсто деце без родитељског старања данас смештено у хранитељске породице, а свега десет процената у институцијама социјалне заштите. У хранитељским породицама тренутно је њих 7.050–5.257 деце узраста до 18 година, међу којима је 443 са сметњама у развоју и 881 дете ромске националности. Према овом показатељу, наша земља је међу најбољима у Европи.

Осим тога, Србија је и у мигрантској кризи показала да поштује европске вредности и стандарде када су у питању деца – у прихватним центрима до сада је збринуто 6. 976 деце узраста до 18 година.

Ово су подаци које је на прошлонедељном заседању Комитета за права детета УН у Женеви предочила директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, која је предводила делегацију Србије. Представљајући Други и Трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета, Сузана Пауновић је нагласила да је владин Савет за права детета покренуо иницијативу за доношење новог националног плана акције за децу.

Од Комитета за права детета УН затражили смо да од Унмика захтева информације о томе како се на Косову и Метохији примењује Конвенција о правима детета 

– Кроз Национални план акције за децу до 2015. Влада Србије је дефинисала краткорочну, средњорочну и дугорочну политику према деци и идентификовала основне проблеме у остваривању, заштити и унапређењу њихових права. Ревизија овог плана обављена је ради увида у до сада постигнуто, али и ради његове ефикасније примене и праћења резултата. У току је формирање радне групе која ће радити на новом стратешком оквиру за заштиту – каже Пауновићева.

Наша саговорница истиче да је Комитет за права детета Уједињених нација поздравио иницијативу Савета за права детета за увођење дечјег омбудсмана, оцењујући то као још један важан корак државе у циљу унапређења права детета и подизања нивоа заштите деце у Србији.

На питање због чега се уводи нови дечји омбудсман, када при Канцеларији заштитника грађана већ десет година постоји омбудсман за дечја права, Сузана Пауновић каже да је таква иницијатива владе мотивисана жељом да независни орган додатно контролише органе јавне управе у области остваривања права детета.

– Сматрамо да ће дечји омбудсман покретати иницијативе и предлагати како да се још ефикасније реагује, између осталог, у случајевима насиља над децом, вршњачког насиља, питања радне експлоатације деце, као и дечјег просјачења – објашњава Сузана Пауновић.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права истиче да је Комитету за права детета УН указала да Србија није у могућности да прати примену конвенције на делу своје територије, с обзиром на то да је на основу Резолуције 1244 Савета безбедности УН управљање покрајином у целости поверено Привременој административној мисији Унмика.

– Током дијалога наша делегација је неколико пута затражила од комитета да од Унмика захтева информације о примени те конвенције на подручју Косова и Метохије. Указали смо да је деци из неалбанских заједница ограничена слобода кретања, угрожена безбедност, приступ образовању, употреба језика, као и приступ институцијама. Сматрамо да је важно да комитет стекне увид у ситуацију на пољу поштовања права детета у Аутономној Покрајини Косово и Метохија. Напомињем да наша земља при разматрању свих државних извештаја инсистира да Уједињене нације захтевају од Унмика информације о примени свих међународних уговора које је наша држава ратификовала, како би извештаји државе били комплетирани – закључује Сузана Пауновић.

 

Аутор: Катарина Ђорђевић

Дневне новине „Политика“, 3.2.2017. године