Саопштења

14 нов 2017 00:00

Влада Републике Србије, на седници одржаној 31. октобра 2017. године, усвојила је четврти периодични Извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима који се односи на период 2013 – 2015. година. Извештај је достављен и генералном секретару Савета Европе.

8 Јун 2017 12:28
Влада Републике Србије је на седници одржаној 7. јуна 2017. године усвојила Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији. Акциони план је усвојен за период од 2017. до 2018. године.
19 Maj 2017 17:56

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) усвојила је извештај о Србији 22. марта 2017.  на 72. пленарном састанку, а који је јавности објављен 16. маја 2017. године.

30 Мар 2017 10:27

Европски институт за равноправност полова (EIGE) је објавио да је недавно преузео базу Европске комисије о женама и мушкарцима у доношењу одлука. Подаци ће употпунити и друге области родне статистике као што су запошљавање, образовање и здравство.

14 Мар 2017 09:46

Савет Европске уније усвојио је Смернице за промоцију и заштиту права детета. Ове Смернице из 2017. године представљају ревизију ЕУ смерница из 2007. године.

Pages