Комитету за права особа са инвалидитетом достављен Извештај о примени препорука 34 и 54 у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом

Влада Републике Србије усвојила је на седници 11. маја 2017. године државни извештај о примени препорука 34 и 54 Комитета за права особа са инвалидитетом, у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом, наводи се у саопштењу директорке Канцеларије за људска и мањинска права др Сузане Пауновић. У изради извештаја учествовала су ресорна министарства надлежна за област правосуђа, рада, запошљавања, социјалних питања  и здравља, као и Национална служба за запошљавање.

У односу на примену препоруке 34 у извештају су наведени прописи и мере којима се регулише област примене медицинских мера над пацијентима, укључујући и особе са инвалидитетом, посебне околности за примену хитних мера без сагласности, права  на заштиту пацијената, механизмима жалби од стране штићеника на рад старатеља и органа старатељства.

У односу на примену препоруке 54, Пауновић указује да је у 2016. години према подацима Националне службе за запошљавње запослено је 19,3% више особа са инвалидитетом у односу на претходну годину, односно 5.860 са инвалидитетом, од чега  су 40,37% жене, a петоструко више у односу на 2009. годину.

У 2016. години извршена је процена ефеката и утицаја спровођења Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.Током имплементације Закона дошло је до повећаног укључивања oсоба са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања, повећано је њихово запошљавање са евиденције Националне службе за запошљавање и укупно, повећан је број новоснованих предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом као посебних облика запошљавања, развијени су програми обука и повећан број носилаца послова професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, развијени су посебни пакети мера за особе са инвалидитетом почев од 2015. године.

У извештају се наводи да су предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом чији је оснивач Република Србија или послују са већинским државним капиталом изузета су из примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, чиме је омогућена пуна примена Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом односно запошљавање особа са инвалидитетом без ограничења.

У 2016. години у мере професионалне реахабилитације укључено је 8.219 особа са инвалидитетом, односно за 68% више него у 2009. години.  

Тренутно је регистровано укупно 46 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са важећом дозволом за рад, која запошљавају 1. 750 особа, од којих су 1. 177 особе са инвалидитетом

Комитету је у извештају указано да Закон о раду забрањује непосредну и посредну дискриминацију лица која траже запослење, као и запослених, између осталог и с обзиром на њихову инвалидност. Законом о раду, предвиђена је заштита особа са инвалидитетом у смислу да је послодавац дужан да обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са Законом.

Такође, у извештају државе се објашњава да нема законских сметњи да особе са инвалидитетом буду чланови синдиката који је основан у складу са Законом. Сваком синдикату који испуњава законом прописане услове за репрезентативност може се утврдитити репрезентативност у складу са Законом.

Делегација Републике Србије коју је предводила др Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права представила је од 5-6. априла 2016. године Комитету за права особа са инвалидитетом у Женеви Иницијални извештај о примени конвенције о правима особа са инвалидитетом. Након представљана извештаја Комитет за права особа са инвалидитетом усвојио је Закључна запажања и држави упутио 32 препоруке за реализацију.

Извештај о примени препорука 34 и 54 у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом можете преузети на линку: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/155