Не оставите ниједно дете иза себе: Савет ЕУ усвојио Смернице за промоцију и заштиту права детета

Савет Европске уније усвојио је Смернице за промоцију и заштиту права детета. Ове Смернице из 2017. године представљају ревизију ЕУ смерница из 2007. године.

Смернице се позивају на међународне стандарде о правима детета и пружају свеобухватно вођење као и конкретне начине за ефективно промовисање и заштиту права детета. Овим смерницама, ЕУ поново потврђује посвећеност свеобухватној заштити и промоцији права детета у њеној спољној политици у области људских права.

EU Guidelines rights of the child (2017)

 

Revision of the EU Guidlines for the Promotion and Protection of the Rights of the Child Protection and promotion of human rights

Visit page: http://bit.ly/2nzbvhX

 

 

Dokument na koji se odnosi: 
Konvencija o pravima deteta