Текст Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за младе (CEDAW for Youth)

Дана 19. децембра 2016. године UN Women, у сарадњи са UN Inter-Agency Network on Youth Development, објавили су  текст  Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за младе (CEDAW for Youth).

Наиме, ради се о верзији текста Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) која је прилагођена млађој популацији и  објашњава зашто је CEDAW важан за младе, описује њен утицај на промовисање једнакости полова и људских права жена и девојака, резимира одредбе, укључујући и посебне облике дискриминације.  Такође, описује начине на које се ова конвенција примењује као и како се прати њено спровођење у државама чланицама.

Од великог је значаја да млади познају и разумеју своја људска права као и да буду оснажени у погледу њихове заштите и унапређења. Зато је CEDAW за младе добар инструмент за све младе људе који настоје искоренити неравноправност и дискриминацију.

„Једнакост полова није услуга, већ основно људско право. Многи млади моје генерације, а посебно младе жене, не знају шта је Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена те нису информисане о томе која људска права имају. Због тога је CEDAW за младе толико важан”, изјавила је Пуџа Кана, коауторка текста. 

 

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена за младе

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) for youth