Влада усвојила Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији

Влада Републике Србије је на седници одржаној 7. јуна 2017. године усвојила Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији. Акциони план је усвојен за период од 2017. до 2018. године.
Овим документом примениће се мере које су дефинисане Стратегијом и тиме ће се створити услови за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности. Акционим планом дефинисано је пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјална заштита. Акциони план се финансира из буџета Републике Србије, донаторских средстава и средстава у оквиру Акционог плана за Поглавље 23.