Влада усвојила четврти периодични Извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима

Влада Републике Србије, на седници одржаној 31. октобра 2017. године, усвојила је четврти периодични Извештај о примени Европске повеље о регионалним или мањинским језицима који се односи на период 2013 – 2015. година. Извештај је достављен и генералном секретару Савета Европе.

У изради Четвртог периодичног извештаја о примени Европске повеље учествовало је 5 министарстава, 2 посебне организације, Координационо тело Владе РС за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа; 2 покрајинска секретаријата АП Војводине; 51 јединица локалне самоуправе; 12 управних округа који покривају општине у којима је неки од мањинских језика у службеној употреби; 5 јавних предузећа; Регулаторно тело за електронске медије, Високи савет судства и Српска академија наука и уметности; 2 јавна сервиса; 4 завода за културу; 9 факултета и 3 високе школе струковних студија и 6 удружења грађана.

Будући да се очекује да у процес извештавања држава укључи и националне савете оних националних мањина о чијим језицима се извештава (албански, босански, бугарски, буњевачки, влашки, мађарски, македонски, немачки, ромски, румунски, русински, словачки, украјински, хрватски и чешки језик), 15 националних савета позвано је да достављањем информација и слањем својих прилога учествују у изради Извештаја.

Са текстом Извештаја можете се упознати на линку: http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/22069