10. седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова одржао је данас седницу у форми округлог стола, на којој су размотрена питања од значаја за унапређење положаја особа са инвалидитетом, а на којој су представљене и „Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“.

Седници су, поред чланова Одбора, присуствовали народни посланици, представници министарства и државних органа, независних државних тела, јединица локалне самоуправе, као и представници болница и установа социјалне заштите, међународних и невладиних организација, и удружења. Седници је, такође, присуствовала и директорка Канцеларије Сузана Пауновић.

Председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехо Омеровић, отварајући седницу, нагласио је да је битно да лица која су смештена у психијатријске установе и установе социјалне заштите, буду враћена у примарну друштвену средину. Друштвено укључивање особа са сметњама у развоју и инвлидитетима је сложен процес и захтева интерсекторски приступ и преузимање читавог низа мера и активности на свим нивоима власти, навео је Омеровић.

Заштитник грађана Саша Јанковић указао је да велики број особа које су смештене у психијатријске установе и установе социјалне заштите, по медицинским критеријумима могу да буду враћене кући, у примарну средину и на ванинституционално лечење, али да остају у тим установама из разлога што у заједници не постоји довољно подршке, услуга и социјалних сервиса за њих и њихове породице, које би им обезбедиле нормалан живот. Заштитник грађана истакао је да је деинституционализација сложен процес, који носи бројне изазове и ризике и да захтева заједничко ангажовање државних органа, независних државних тела, локалне самоуправе, организација цивилног друштва, али и сваког грађанина појединачно.

Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић истакла је да деинституционализација подразумева да људи који напусте психијатријске болнице или установе социјалне заштите буду адекватно социјално и стручно збринути. То, првенствено значи да сви домови здравља, као установе примарне здравствене заштите, буду оспособљени психијатријским тимовима, који ће пратити стање особа са менталним сметњама и пружати неопходну помоћ и подршку, навела је министарка здравља.

Представница Европске експертске групе Инес Булић представила је „Јединствене европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници“. Ове Смернице дају практичне савете о томе како обезбедити одржив прелазак са институционалног старања на старање у оквиру породице и заједнице, за особе које тренутно бораве у специјализованим установама, као и за оне који живе у заједници, али често без одговарајуће подршке. Представница Европске експертске групе указала је и на које категорије становништва се Смернице односе, као и коме су намењене.

Током расправе, говорило се о важности започињања процеса деинституционализације и о тешкоћама са којима се суочавају породице деце која су смештена у институције. Било је речи и о потреби веће подршке шире заједнице у виду увођења социјалних сервиса који ће омогућити пристојан живот особа са менталним сметњама у примарној средини. Током расправе, наглашена је потреба успостваљања боље интерресорне срадње између државних институција, здравствених установа, установа социјалне заштите и образовних институција.

Седници је председавао председник Одбора Мехо Омеровић.