Делегација Србије 7. и 8. марта у Уједињеним нацијама у Женеви

Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић одржала је данас у Палати Србија завршни припремни састанак са члановима делегације Републике Србије који ће представити Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима УН Комитету за права човека у Женеви 7. и 8. марта 2017. године.

Припреме делегације су започеле 31. јануара када је одржан први припремни састанак. Делегацију чине представници надлежних министарстава, судова, тужилаштава и служби Владе.

Делагацију ће предводити директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

На састанку су поред разматрања државног извештаја и одговора на додатна питања Комитета за људска права, разматрани и извештаји које су организације цивилног друштва доставиле Комитету за људска права у вези са применом Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

Међународни пакт о грађанским и политичким правима је је  међународни  инструмент о људским правима  легислативног карактера. Његовим одредбама утврђена су индивидуална и колективна  права,  одређене  мере  за надзор над њиховим поштовањем и  основан Комитет за људска права који настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза. Пакт је усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А(XXI) од 16. децембра 1966. године, а  ступио је на снагу 23. марта 1976. године  када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању.СФРЈ је ратификовала Пакт законом од 30. јануара 1971. године. Уз Пакт су усвојена и два факултативна протокола.