Делегација Србије представља извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима у Уједињеним нацијама у Женеви

У дводневеном дијалогу са члановима Комитета Уједињених нација за људска права у Женеви, делегација Србије 7. и 8. марта представља Трећи периодични извештај о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

Делегацију Србије, коју чине представници надлежних министарстава, судова, тужилаштава и служби Владе предводи директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

Пауновић је истакла да је од претходног извештајног периода унапређен стратешки и законодавни оквир, који се односи на поједина грађанска и политичка права, чиме је олакшан и поједностављен начин њиховог остваривања и ојачана њихова заштита у пракси.

Делегација Србије је Комитету пружила конкретне информације о мерама које држава предузима, како би обезбедила ефикасно спровођење политика у области антидискриминације, превенције и санкционисања говора мржње, реформи правосуђа, као и медијским слободама. Комитет је, такође, упућен о мерама које се примењују у вези са заштитом лица која су лишена слободе, политикама за борбу против насиља над женама и насиља у породици, превенцију тортуре, мучења, наводи се у саопштењу шефа делегације.

Пауновић је Комитету Уједињених нација указала на чињеницу да Република Србија није у могућности да прати примену Пакта о грађанским и политичким правима, на делу своје територије, у Аутономној покрајини Косово и Метохија, с обзиром да је на основу Резолуције ‎1244 (1999) Савета безбедности Уједињених нација, управљање Покрајином у целости поверено Привременој административној мисији Уједињених нација на Косову (УНМИК) и више пута позвала Уједињене нације да захтевају од УНМИК-а информације о примени Пакта, на овом делу наше територије, и на тај начин комплетира извештај наше државе.

Међународни Пакт о грађанским и политичким правима је усвојен и отворен за потписивање и ратификовање, или приступање, Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 2200 А (XXI) од 16. децембра 1966. године, а ступио је на снагу 23. марта 1976. године, када је потребних 35 држава депоновало инструменте о ратификацији или приступању. СФРЈ је ратификовала Пакт законом од 30. јануара 1971. године. Уз Пакт су усвојена и два факултативна протокола.