Дијалог о положају жена: Пауновић предводи делегацију Србије пред УН у Женеви

Београд, 26. фебруар 2019. године - Делегација Србије представиће Четврти извештај Републике Србије о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) чије разматрање ће бити одржано 28. фебруара 2019. године у Палати нација у Женеви, истакла је данас Сузана Пауновић, шеф делегације и директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије.

Опредељеност пуном спровођењу CEDAW конвенције огледа се и у чињеници да делегацију коју предводим чине представници извршне, законодавне и судске власти задужени за њено спровођење, навела је Пауновић, додајући да већину чланова делегације чине управо жене.

- Иако су жене и мушкарци у Србији у правном смислу равноправни у свим областима јавног и приватног живота, свесни смо да су жене изложене дискриминацији, посебно жене из вишеструко маргинализованих група. Обавеза Владе Србије, али и свих других актера на републичком, покрајинском и локалном нивоу је да раде да се друштвена, економска и политичка права жена континуирано унапређују, оценила је Пауновић.

Задатак делегације је да члановима Комитета пружи одговоре и уверења да Република Србија поштује обавезе преузете ратификацијом Међународне конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, оценила је Пауновић, истичући да ће Србија и даље предузимати мере за превенцију и укидање дискриминације жена. 

Пауновић је подсетила да наша држава примењује Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена већ 38 година, као и да редовно подноси извештаје CEDAW Комитету. До сада је Комитету за елиминацију дискриминације жена (CEDAW) поднето укупно четири извештаја о примени ове Конвенције, навела је Пауновић.

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 27. јула 2017. године, а допринос изради извештаја дале су и организације цивилног друштва.