Други припремни састанак делегације Србије за CEDAW

Београд, 28. јануар 2019. године – Делегација Републике Србије посвећено се припрема за представљање Четвртог извештаја Републике Србије о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, изјавила је данас на другом припремном састанку делегације Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права и шеф делегације.

Влада Републике Србије усвојила је Четврти извештај на седници одржаној 27. јула 2017.  године, којим је обухваћен период од 2013 до 2017. године. У изради извештаја учествовали су сви релевантни републички и покрајински органи извршне, законодавне и судске власти, који су показали спремност да њихови представници буду и чланови делегације Републике Србије, указала је Пауновић.

Делегација ће имати задатак да представи Комитету за елиминисање дискриминације жена (CEDAW) напредак који је наша држава постигла у области родне равноправности и унапређењу положаја жена.

У том смислу Пауновић  је истакла да је  држава велику пажњу посветила унапређењу начина праћења спровођења препорука CEDAW комитета, као и препорука осталих механизама УН за људска права у вези са унапређењем родне равноправности и положаја жена у свим сегментима друштва. Систем за праћење препорука УН који је на овом плану Влада Републике Србије успоставила 2014. године представља пример добре праксе у региону, а и шире. Те напоре су препознала и позитивно оценила  најважнија тела УН-а, као и Европска комисија у процесу придруживања Србије Европској унији, закључила је Пауновић.

Делегација Републике Србије представиће Четврти извештај 28. фебруара у Палати нација, у Женеви. У дијалогу са делегацијом учествоваће 23 експерата Комитета, који ће поред државног извештаја, разматрати и извештаје цивилног друштва и Заштитника грађана.