Експертска мисија Европске комисије у посети Канцеларији

Чланови експертске мисије Европске комисије (ЕК) за владавину права разговарали су 06.03.2013. године са Сузаном Пауновић, директорком Владине Канцеларије за људска и мањинска права о напретку који је Србија постигла у области људских и мањиских права, уз посебан осврт на политику борбе против дискриминације, примену правног оквира у заштити особа са инвалидитетом и других осетљивих група у Србији.

Експертска мисија Европске комисије боравиће у Београду до 8. марта, где ће с представницима надлежних државних органа размотрити развој кључних аспеката владавине права у Србији, сачинити анализу постојећег стања у земљи, чиме ће отпочети припрему за аналитички преглед законодавства.