Годину дана рада Канцеларије

Годину дана рада Канцеларије

" Радимо, немамо времена за губљење"

Канцеларија за људска и мањинска права сумирала је резултате једногодишњег рада и направила планове активности до краја ове године, истакла је директорка Канцеларије Сузана Пауновић. Владина служба је све активности спроводила у отвореном дијалогу, изналазећи начина за решавање и оних проблема, о којима у српској јавности постоје различити ставови.

Канцеларија је припремила шест извештаја Републике Србије о примени ратификованих међународних конвенција, чиме смо благовремено испунили своје обавезе у погледу извештања уговором телима УН. Извештаји су поднети Савету за људска права и Комитету за елиминисање свих облика дискриминације жена, а очекује нас одбрана још 4 државна извештаја.

Влада је током јуна, на предлог Канцеларије, усвојила Стратегију превенције и заштите од дискриминације и Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома до 2015. године, два документа која су од посебног значаја како за грађане Србије тако и за поглавља која ће се прва отворирти у процесу преговарања са ЕУ.

Канцеларија је спровела анкету којом су прикупљени подаци о националној припадности и матерњем језику запослених у јединицама локалне самоуправе у Србији , што је први пут да се овај вид евиденције успоставља. Анкета је спроведена у складу са законом о чему смо посебно водили рачуна. Анкета је била добровољна и анонимна. Приликом припремања извештаја за примену Трећег периодичног извештаја Републике Србије о примени Европске повеље о регионалним и мањинским језицима, ови подаци биће од посебног значаја за квалитет државног извештаја, јер до сада јединице локалне самоуправе нису располагале овом врстом статистичких података.

Од локланих самоуправа су прикупљени подаци и о броју ромски насеља и плановима општина за решавање стамбених проблема грађана у неформалним насељима. Ова врста евиденције треба да омогући боље планирање активности али средстава која се у Србији усмеравају у решавање питања интеграције Рома.

Радимо на стављању у функцију базе података о дискриминацији у Србији, како би се овај вид јединствене евиденције први пут успоставио на нивоу републике. Затекли смо базу података, без и једног податка, која није у функцији јос од 2010.године. Повереница за заштиту равноправности води евиденцију само оних случајева који су пријављени тој служби али то није комплетна евиденција.

Канцеларија је припремилиа предлог националног механизма за праћење препорука добијених од стране уговорима тела УН али и предлог документа који дефинисе политику у области људских и мањинских права,а који ће бити упућен Влади на усвајање. То су две препоруке које је приликом свог боравка у Србији изнела и Наванетем Пилај, Висока комесарка УН за људска права.

Израђен је Комуникациони план Канцеларије који треба да допринесе бољем и ефикаснијем обављању послова Канцеларије. Овај План даје основ за успостављање јавних линија сарадње Канцеларије са министарствима, независним телима, међународним организацијама, локалним самоуправама, организацијама цивилног друштва и грађанима.

Бројне обавезе стоје пред Канцеларијом у погледу сарадње са националним саветима националних мањина. Тренутно радимо на дефинисању три сета активности. Пре свега, укључивање националних савета преко Канцеларије у измене законске регулативе, боље сарадње савета са јединицама локалне самоуправе али и дефинисања проблема који се јављају током изборног процеса. Квалитет сарадње, и обострана конструктивност, допринео је решавању једног броја проблема са којима се национални савети сусрећу. Примера ради, сада нам је изузетно важно да се до септембра обезбеде уџбеници на мањинским језицима.