ИПА 2011 – Имплементација антидискриминационих политика

Радионица за предаваче, судије и тужиоце о новом законодавству о злочину из мржње

Примена и тумачење новоуведеног кривичноправног института злочин из мржње тема је дводневне обуке судија и тужилаца која је јуче, 22. маја 2013. године, почела на Правосудној академији. Скуп су отворили др Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Лука Бјанкони испред Делегације ЕУ и Ђанфранко Д’Ерамо, вођа тима ИПА 2011 пројекта „Спровођење антидискриминационих политика у Србији“ у оквиру кога се ова обука одржава.

Циљ обуке је да се полазници, предавачи Правосудне академије, оспособе за спровођење стручног усавршавања судија и тужилаца за примену института злочин из мржње.

Будући да су учестала кривична дела мотивисана мржњом, нетрпељивошћу или предрасудама према појединцима који припадају одређеним мањинским заједницама, Народна скупштина Србије је крајем 2013. године увела институт злочин из мржње у кривично законодавство. Изменама и допунама Кривичног законика је у члану 54а предвиђено да се околност да је кривично дело учињено из мржње због припадности раси и вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне оријентације или родног идентитета, цени као отежавајућа околност при одмеравању казне учиниоцу кривичног дела.