Избори за националне савете националних мањина

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић 19. октобра 2018. године у поноћ донео је Решење о закључењу Посебног бирачког списка националних мањина.

Овим решењем утврђено је да је у Посебан бирачки списак на дан 19. октобар 2018. године уписано укупно 507.183 бирача.

Избори за чланове националних савета националних мањина одржаће се 4. новембра 2018. године. На њима ће 18 националних мањина бирати чланове својих националних савета националних мањина на непосредним изборима и то: албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египатска, мађарска, немачка, пољска, ромска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска и чешка, док ће 4 националне мањине бирати своје чланове за националне савете путем електорске скупштине, и то: македонска, хрватска, црногорска и руска.

Решење о закључењу посебног бирачког списка
 

Прописи који су преведени на 11 мањинских језика који су у службеној употреби у Републици Србији (мађарски, словачки, румунски, русински, хрватски, македонски, албански, босански, бугарски, црногорски и чешки), као и на енглески језик, а за потребе избора су:

1) Закон о заштити права и слобода националних мањина

2) Закон о службеној употреби језика и писама

3) Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета
 

Мађарски језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Словачки језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Румунски језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Русински језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Хрватски језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Македонски језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Албански језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Босански језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Бугарски језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Црногорски језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Чешки језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Енглески језик:

Закон о заштити права и слобода националних мањина

Закон о службеној употреби језика и писама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра националних савета

 

Превод наредна 3 прописа обезбедила је Републичка изборна комисија, са циљем да се свима који су заинтересовани олакша учешће на изборима за националне савете националних мањина, и то:
 

1. Закон о националним саветима националних мањина (незванично пречишћен текст) на 11 језика националних мањина + енглески језик

2. Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањинa (пречишћен текст) на 8 језика националних мањина + енглески језик

3. Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина (пречишћен текст) на три језика националних мањина + енглески језик

 

Закон о националним саветима националних мањина:

Албански језик

Босански језик

Бугарски језик

Чешки језик

Црногорски језик

Хрватски језик

Мађарски језик

Македонски језик

Румунски језик

Русински језик

Словачки језик

Енглески језик

 

Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањинa:

Босански језик

Албански језик

Бугарски језик

Чешки језик

Мађарски језик

Румунски језик

Русински језик

Словачки језик

Енглески језик

 

Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина:

Црногорски језик

Хрватски језик

Македонски језик

Енглески језик

 

Републичка изборна комисија обезбедила је превод 2 Правилника са циљем да се свима који су заинтересовани олакша учешће на изборима за националне савете националних мањина, и то:

1. Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине на 11 језика националних мањина + енглески језик

2. Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре (незванично пречишћен текст) на 3 језика националних мањина + енглески језик

 

Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине на 11 језика националних мањина:

Словачки језик

Русински језик

Румунски језик

Македонски језик

Мађарски језик

Хрватски језик

Црногорски језик

Чешки језик

Бугарски језик

Босански језик

Албански језик

Енглески језик

 

Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре:

Македонски језик

Хрватски језик

Црногорски језик

Енглески језик