Који је ваш следећи потез?

Који је ваш следећи корак

Објављено у дневном лист "Данас"