Конкурс за ангажовање експерaта у области социјалног укључивања

КПМГ, канцеларија у Београду, као имплементациони партнер, у оквиру програма ИПА 2014 - „Техничка помоћ за унапређење социо - економских услова живота ромске популације”, расписала је конкурс за ангажовање националног и локалног експерта у области социјалног укључивања.

Конкурс је отворен до петка, 17. јануара 2020. године

Програм „Техничка помоћ за унапређење социо - економских услова живота ромске популације” финансира Европска унија, а кофинансира  Република Србија. Вредан је 2,7 мил. евра и тематски се наставља на програм „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима у Републици Србији“ (ИПА 2013) који је завршен у септембру 2019. године https://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/node/22320.

Корисници програма су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије и јединице локалних самоуправа.

Општи циљ програма је одрживо побољшање социјалне укључености Рома и Ромкиња кроз даља улагања у одржива стамбена решења и јачање националних механизама инклузије Рома и Ромкиња на локалном нивоу.

Имплементација програма отпочела је у марту 2019. године и трајаће 24 месеца.