Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области образовања у 2020. години.

Конкурс је отворен од 18. фебруара до 18. марта 2020. године.

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години

Образац пријаве на конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години

Изјава

Обавештење подносиоцима пријава (17.3.2020.)

Обавештење подносиоцима пријава (30. април 2020.)
 

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Београд, 21. мај 2020. године - Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, образована Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 10. фебруара 2020. године, на седници одржаној 20. маја 2020. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката објављена је 21. маја 2020. године на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, уз поштовање свих мера у циљу сузбијања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом, непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, или електронским путем на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs са назнаком: ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години. Приговор у електронском облику подноси се као скенирани документ, потписан и печатирани од стране подносиоца. Подносилац приговора ће бити обавештен електронским путем о потврди пријема мејла.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за мањине (21.5.)
 

Одлукa о расподели средстава из Будзетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години

Београд, 29. мај 2020. године - Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години.Средства су одобрена за реализацију 72 пројекта, у укупном износу од 24.000.000 динара. Одлука је донета у складу са Листом вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката поднетих на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години, коју је утврдила Конкурсна комисија која је спровела поступак доделе средстава из овог фонда у 2020. години. Одлука је објављена на интернет странама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Одлукa о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. год