Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици ступила на снагу

Конвенција  Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици ступила на снагуКонвенција  Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (тзв.Истанбулска конвенција) коју је Република Србија потписала у априлу 2012. године а ратификовала у октобру 2013. године, ступа на снагу 1.августа 2014.године.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић је  овим поводом подсетила да Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици обавезује Републику Србију да уведе нова кривична дела као што су прогањање и сексуално узнемиравање и да измени законске дефиниције силовања и насиља у породици, али и да спроведе истраживања у циљу формирања базе података као би се дошло да адекватних мера за превенцију и заштиту жртава породичног насиља.

Поред задовољства да смо међу земљама које су ратификовале овај документ потребно је благовремено мислити о извршавању преузетих обавеза и то не само због будућег извештавања по овој конвенцији већ због суштинске измене како правне регулативе и праксе  тако и промене и унапређења друштвене свести у погледу превенције и сузбијања насиља над женама и насиља у породици, истиче Пауновић.

Избор видеа: званични сајт Савета Европе

Ова конвенција представља свеобухватни међународни документ који детаљно регулише превенцију, заштиту, процесуирање али и партиципацију жртава насиља и уводи обавезне програме за починиоце насиља (тзв.4П- prevention, protection, prosecution, participation).

Иначе Конвенција је од стране Савета Европе усвојена 7. априла 2011. године а отворена за потписивање у мају 2011. године у Истанбулу и из тог разлога је добила и назив Истанбулска конвенција.