Међународни дан старијих

Београд, 1. октобар 2020. године - Повећан број старијих особа у целом свету увећава потребу да се одговори на специфичне изазове у поштовању њихових  права. Са променом демографске слике у свету све више у фокус долази проблематика са којом се старија популација суочава.

Према подацима УНа процена је да ће до 2050. године број старијих људи бити преко 2 милијарде, или 22 процента светске популације, што представља дупло више од садашњих 11 процената становништва  старијег од 60 година.

У нашој земљи старије особе и даље се суочавају са дискриминацијом, сиромаштвом, насиљем и злостављањем и недостатком специфичних мера и услуга у локалној заједници.

Истинско укључивање свих грађана и грађанки у заједницу на свим нивоима, а посебно старијих особа, од великог је значаја за добробит и функционисање сваког друштва.

Сузбијање предрасуда о томе да старији треба да воде повучен и пасиван живот, рад на подизању свести о потребама старијих, као и на разумевању истих, допринеће бољем квалитету свакодневног живота наших старијих суграђана.

Ова 2020. година је година јубилеја у којој се обележава 75 година УНа и 30 година како се обележава Међународни дан старијих особа (УНИДОП).

Међутим поред јубилеја ова година ће бити запамћена као година у којој је пандемија КОВИД-19 изазвала бројне проблеме у свим областима живота. Појавио се још један изазов пред свим друштвима света, како на најбољи начин заштити старије људе.

Добра пракса показала је да политике и програмске интервенције морају бити усмерене на све потребе старије популације, а не само здравствене.

Једна од најзначајнијих активности у наредном периоду требало би да буде   доношење стратешког документа који се односи само на старије особе које живе нашој земљи.

 

(Фотографије из 2019. године.)