Нaпрaвљeн вeлики пoмaк у унaпрeђeњу пoлoжaja жeнa

Направљен велики помак у унапређењу положаjа жена

Србиjа jе направила велики помак када jе у питању унапређење положаjа жена, изjавила jе директорка Kанцелариjе за људска и мањинска права Сузана Пауновић, наводећи да jе то оцена и Kомитета УН за елиминисање свих облика дискриминациjе жена.

"Србиjа jе свакако направила у овом тренутку jедан велики искорак и помак напред када jе у питању унапређење положаjа жена’’, рекла jе Танјугу Пауновићева и додала да jе Kомитет УН доставио Србиjи 57 препорука како би се та област jош више унапредила.