Ново издање Newsletter-a Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији

Newsletter-a Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији се објављује у оквиру пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II, који реализују UNICEF, UN Women, UNFPA и UNDP, у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. Пројекат се спроводи уз подршку Владе Шведске.
 
Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и потпуном искорењавању насиља над женама у Србији.
 
Ставови изнети у овом Newsletter-у не одражавају нужно ставове Уједињених нација, Владе Републике Србије и Владе Шведске.